Zgłoś naruszenie

Jeśli czujesz, że któreś z Twoich praw podczas porodu w szpitalu zostało złamane, usłyszałaś niestosowne komentarze pod swoim adresem, zabiegi wykonywano bez Twojej wiedzy lub zgody, nie otrzymałaś wsparcia w karmieniu piersią lub doświadczyłaś innych przykrych sytuacji – możesz złożyć skargę/list do dyrektora szpitala i poinformować go o tym co się zdarzyło.

Ten generator pomoże Ci w przygotowaniu takiego pisma. Twój głos ma znaczenie i moc zmiany! Może pomóc innym kobietom, które będą rodziły w tym szpitalu. Jeśli nie zareagujesz to nic się nie zmieni.

Reklama

Szpital ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją skargę. Jeżeli chcesz możesz przesłać skargę również do naszej wiadomości, będziemy przyglądać się sytuacji w tej placówce.

Zobacz przykładowe skargi do szpitali od innych osób.

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłam skargę związaną z pobytem w Państwa placówce.
W roku przebywałam w Państwa szpitalu. W związku z moim pobytem w Państwa placówce doświadczyłam przykrych sytuacji. Jest dla mnie bardzo ważne, by dowiedzieli się Państwo co przeżyłam i jak się czułam.
Proszę opisać wydarzenia...
Może Pani zaznaczyć, które, Pani zdaniem, prawa zostały naruszone.
W związku z powyższymi zdarzeniami doszło do naruszenia podstawowych moich praw.
Prawo do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym i dzieciom:
Prawo do poszanowania godności i intymności:
Prawo do szacunku i zakaz nieludzkiego traktowania:
Prawo do poszanowania prywatności i tajemnicy informacji:
Prawo do informacji:
Prawo do wyrażenia zgody na badania i zabiegi:
Z Państwa strony oczekuję:
Odpowiedź na moją skargę proszę przesłać na mój adres e-mail: .
Z wyrazami szacunku,