Znieczulenie wziewne

Podtlenek azotu, który stosuje się razem z tlenem w postaci mieszaniny tych gazów, to tzw. gaz rozluźniający. Efekt rozluźnienia pojawia się po 45 sekundach od pierwszego głębokiego wdechu, maksymalne działanie analgetyczne osiąga po 60 sekundach i po 5 min regularnych wdechów.

Działanie podtlenku azotu ustępuje po 3-5 min oddychania powietrzem atmosferycznym. Zwykle kobieta rodząca wdycha gaz na samym początku skurczu, by zmniejszyć efekt bólowy szczytu skurczu.

Reklama

Gaz nie eliminuje w zupełności bólu związanego ze skurczami, ale sprawia, że są one lżejsze do zniesienia, a to z kolei daje kobiecie poczucie zachowania kontroli, zmniejsza jej lęk i poprawia nastrój. Dotychczasowe badania wskazują, że podtlenek jest bezpieczny dla układu oddechowego dziecka i że nie wpływa negatywnie na postęp porodu.

Wiadomo też, że gaz przenika przez łożysko, ale nie stwierdzono jego negatywnego wpływu na dziecko.

Zalety i wady stosowanie tego rodzaju znieczulenia podczas porodu:

  • Zaletą jest szybkie zniwelowanie bólu i rozluźnienie kobiety rodzącej, a znieczulenie to nie zakłóca parcia. Jest to metoda łatwa do kontrolowania przez kobietę, a efekty uboczne są zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe.
  • Skutkiem ubocznym tego leku mogą być: senność, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, niepamiętanie części porodu, krótki efekt zniesienia bólu czy ograniczenie aktywności kobiety (zwykle musi ona wtedy siedzieć lub leżeć).

Znieczulenie wziewne jest stosowane w wielu krajach Europy, np. w Danii korzysta z niego ponad 40% rodzących kobiet. W Polsce dostępne jest w coraz większej liczbie szpitali.

Jak widać –  gaz wziewny jest skuteczną i bezpieczną metodą łagodzenia bólu podczas porodu. 

Czy każda kobieta może skorzystać z gazu wziewnego? 

Przed skorzystaniem z gazu wziewnego, należy skonsultować się z personelem medycznym i upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do stosowania tej metody. W przypadku niektórych chorób lub stanów (takich jak astma, niskie ciśnienie tętnicze, alergie lub inne choroby układu oddechowego), stosowanie gazu wziewnego może być niezalecane lub wręcz niebezpieczne. W takich przypadkach personel medyczny może zaproponować inne metody łagodzenia bólu, np. znieczulenie zewnątrzoponowe.

Zanim podejmiesz decyzję, podobnie jak w przypadku innych procedur medycznych, personel szpitala ma obowiązek opisać ci sposób działania danej metody łagodzenia bólu porodowego – jej zalety oraz ewentualne skutki uboczne.

Tekst powstał dzięki wsparciu przez firmę Linde Gaz Polska