Dla położnych

Mój sukces polegał na tym, że nigdy nie szukałam wymówki
– życiowe motto Florence Nightingale.

Z okazji jej dwusetnych urodzin Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 2020 rok Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Ma to podkreślić istotną rolę tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i jednocześnie ich niedobory kadrowe jako globalny problem. WHO przypomina, że położne to osoby z wyjątkowo odpowiedzialną misją. Z oddaniem i troską poświęcają swoje życie zawodowe opiece nad matkami i dziećmi.  W wielu społecznościach są pierwszym i jedynym punktem opieki i wsparcia.  

Załóż swój profil
Załóż profil szkoły rodzenia

Konferencje Fundacji Rodzić po Ludzku
Webinaria dla położnych
Jak dołączyć do bazy położnych?