Beata Ligocka

Oferta dla kobiet
Ciąża Po porodzie

Powiat:
Śląskie

Miasto:
Gliwice, Katowice

Miejsce pracy:


GYNCENTRUM KATOWICE

Kontakt:
ligocka009@gmail.com

Ciąża
  • prowadzę szkołę rodzenia
  • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
Po porodzie
  • wsparcie laktacyjne

https://poloznanamedal.info/profil/929-beata-ligocka

Odbyte kursy :
- Instruktor Szkoły Rodzenia
- Edukacja i wsparcie w okresie laktacji
- Kurs : O karmieniu piersią dla personelu medycznego
- Farmakoterapia w okresie laktacji


Położna
Położna