Karolina Świętochowska

Oferta dla kobiet
Poród

Powiat:
Warszawa

Miasto:
Warszawa

Miejsce pracy:
Warszawa, Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka

Indywidualna Praktyka Położnej Karolina Świętochowska

Kontakt:
509184234 karoswietochowska@gmail.com

Anioły Rodzić po Ludzku:
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!

Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • monitoruje KTG
  • pobieram krew pępowinową
  • stosuję hipnozę w porodzie
  • aromaterapia w porodzie

Położna
Położna