Magdalena Kanadys

Oferta dla kobiet


Powiat:
Lublin

Miasto:
Lublin

Miejsce pracy:
Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 Klinika Położnictwa i PerinatologiiKontakt:
magdalena.kanadys@gmail.com


Położna