Marta Tobolska

Oferta dla kobiet


Powiat:
Gdańsk

Miasto:
Gdańsk

Miejsce pracy:
Gdańsk, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoKontakt:
marta.tobolska@o2.pl