AGNIESZKA SKAŁKA

Oferta dla kobiet
Poród Po porodzie

Powiat:
Katowice

Miasto:
Katowice

Miejsce pracy:
Katowice, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachKontakt:
505847730 skalkaagnieszka885@gmail.com


Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • pobieram krew pępowinową
  • TENS
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • inna pozycja poród
Po porodzie
  • wsparcie laktacyjne
  • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

1. Jestem położną szpitalną w ośrodku III stopnia referencyjności.
2. Przyjmuję porody w wodzie.

Położna