Renata Makowska

Oferta dla kobiet
Po porodzie

Powiat:
pruszkowski

Miasto:
Piastów

Miejsce pracy:
Warszawa, Centrum Medyczne ŻELAZNA Sp.z o.o. Szpital Specjalistyczny św. Zofii

Instytut Matki i Dziecka Warszawa

Kontakt:
Lactusia.pl 669757190 renata.makowska@vp.pl Lactusia
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Po porodzie
  • wizyt patronażowe
  • profilaktyka nietrzymania moczu
  • masaż Shantala
  • masaż antykolkowy
  • wsparcie laktacyjne
  • ordynowanie leków i wypisywanie recept
  • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Certyfikowany Doradca Laktacyjny,studentka logopedii
Szkoła Rodzenia w Ożarowie Mazowieckim

Położna