Katarzyna Malec

Oferta dla kobiet


Powiat:
Kraków

Miasto:
Kraków

Miejsce pracy:
Kraków, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Mama

Kontakt:
katmal66@wp.pl
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!