Dominika Tabaka

Oferta dla kobiet
Ciąża

Powiat:
augustowski

Miasto:
Augustów

Miejsce pracy:
Kontakt:
www.instagram.com/dominika.tabaka dtabakapolozna@gmail.com Położna Dominika Tabaka
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
  • prowadzę indywidualną edukację przedporodową

Położna