Diana Sadlik

Oferta dla kobiet


Powiat:
wrocławski

Miasto:
Wrocław

Miejsce pracy:
Wrocław, Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Klinika Ginekologii i Położnictwa (ul. Borowska 213)Kontakt:
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!