Marta Konieczna

Oferta dla kobiet


Powiat:
poznański

Miasto:
Kórnik

Miejsce pracy:


Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

Kontakt:
662 525 241 Polozna.konieczna@wp.pl Polozna z Kornika

Anioły Rodzić po Ludzku:
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!