Natalia Borządek Świstak

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród

Powiat:
Warszawa

Miasto:
Warszawa

Miejsce pracy:
Warszawa, Międzyleski Szpital SpecjalistycznyGenerator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
 • prowadzę szkołę rodzenia
 • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
 • ćwiczenia w ciąży
Poród
 • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
 • monitoruje KTG
 • pobieram krew pępowinową
 • stosuję hipnozę w porodzie
 • akupunktura porodowa
 • masaż rebozo
 • aromaterapia w porodzie
 • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • inna pozycja poród

Instruktor użycia gwizdka porodowego - matoda Guillarme

Położna