Katarzyna Barczuk

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród Po porodzie

Powiat:


Miasto:
Warszawa

Miejsce pracy:
Warszawa, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Indywidualna Praktyka Położnicza Katarzyna Barczuk

Kontakt:
728123839 Poloznakatarzynabarczuk@gmail.com https://www.facebook.com/poloznakatarzynabarczuk/