Katarzyna Prycel

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród Po porodzie

Powiat:
Łódź

Miasto:
Łódź

Miejsce pracy:
,

HolyCare Położna Katarzyna Prycel - indywidualna praktyka położnicza

Kontakt:
797792022 katarzyna.prycel@gmail.com https://www.facebook.com/holycare.katarzyna.prycel