Kornelia Piekart

Oferta dla kobiet
Poród

Powiat:
siedlecki

Miasto:
Siedlce

Miejsce pracy:
Siedlce, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Siedlce

Warszawa, Warszawski Szpital Południowy

Kontakt:
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych

Położna