Izabela Jaśkiewicz

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród

Powiat:
Radom

Miasto:
Radom

Miejsce pracy:
Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.Kontakt:
608 410 380
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
  • ordynowanie leków i wypisywanie recept
  • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • pobieram krew pępowinową
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • inna pozycja poród