Honorata Witamborska

Oferta dla kobiet


Powiat:
Lublin

Miasto:
Lublin

Miejsce pracy:
Lublin, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Lubea Med, Lublin ul. Firlejowska 2

Kontakt:
honoratawitamborska@gmail.com