Magdalena Franc

Oferta dla kobiet
Poród

Powiat:
Gliwice, gliwicki

Miasto:
Gliwice, Knurów, Lubliniec, Pyskowice

Miejsce pracy:
Pyskowice, Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.Kontakt:
793041032 magdalena.franc@interia.pl
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • pobieram krew pępowinową
  • inna pozycja poród

Położna