Izabela Bławat

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród Po porodzie

Powiat:
Wrocław, wrocławski

Miasto:
Oleśnica, Wrocław

Miejsce pracy:
Oleśnica, Powiatowy Zespół SzpitaliKontakt:
720942211 polozna.opieka.okoloporodowa@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100053101872632
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
 • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
 • poradnictwo dietetyczne w ciąży
 • opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołporodowym
 • ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • inna pozycja ciąża
Poród
 • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
 • monitoruje KTG
 • pobieram krew pępowinową
 • TENS
 • akupresura porodowa
 • przyjmuje porody lotosowe
 • masaż rebozo
 • aromaterapia w porodzie
 • ocena Brazelthona
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • inna pozycja poród
Po porodzie
 • wizyt patronażowe
 • profilaktyka nietrzymania moczu
 • masaż antykolkowy
 • wsparcie laktacyjne
 • ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • szczepienia ochronne
 • inna pozycja po porodzie

Kompleksowa opieka okołoporodowa.
Edukacja przedporodowa.
Edukacja poporodowa.
Wsparcie kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej rodziny.
Opieka nad noworodkiem.

Położna