Katarzyna Ozga-Świdzińska

Oferta dla kobiet


Powiat:
dzierżoniowski

Miasto:
Dzierżoniów

Miejsce pracy:
Dzierżoniów, Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy