Kamila Gogół

Oferta dla kobiet
Po porodzie

Powiat:
gostyński

Miasto:
Gostyń

Miejsce pracy:
Gostyń, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Szpital im. Karola MarcinowskiegoKontakt:
gogolkamila@gmail.com

Po porodzie
  • wsparcie laktacyjne
  • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • szczepienia ochronne

Jestem pielęgniarką.Pracuje na Oddziale Noworodkowym. Wspieram kobiety i dzieci na początku ich wspólnej drogi. Uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach, aby podnosić i uaktualniać swoją wiedzę.