Natalia Dawidowicz

Oferta dla kobiet
Poród Po porodzie

Powiat:
milicki

Miasto:
Krotoszyn, Milicz

Miejsce pracy:


Milickie Centrum Medyczne. SPZOZ Szpital Powiatowy w Krotoszynie

Kontakt:
natalia0133@wp.pl
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • monitoruje KTG
  • pobieram krew pępowinową
  • TENS
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Po porodzie
  • wsparcie laktacyjne

Położna