Agnieszka Wal

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród Po porodzie

Powiat:
Kraków

Miasto:
Kraków

Miejsce pracy:
Kraków, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w KrakowieKontakt:
agnieszka.dobosz91@gmail.com
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
 • prowadzę szkołę rodzenia
 • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
 • ćwiczenia w ciąży
 • poradnictwo dietetyczne w ciąży
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Poród
 • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
 • monitoruje KTG
 • pobieram krew pępowinową
 • TENS
 • masaż rebozo
 • pielęgniarstwo anastezjologiczne w położnictwie i ginekologii
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • inna pozycja poród
Po porodzie
 • wizyt patronażowe
 • wsparcie laktacyjne
 • ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • szczepienia ochronne

Indywidualna opieka okołoporodowa