Anna Weinstock

Oferta dla kobiet


Powiat:
Gdańsk, gdański

Miasto:
Gdańsk

Miejsce pracy:
Gdańsk, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szkoła Rodzenia POZ Medik Mama i ja w Gdańsku

Kontakt: