Kinga Agócs

Oferta dla kobiet
Poród

Powiat:
pruszkowski

Miasto:
Pruszków

Miejsce pracy:


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Kontakt:
604 887 402 Kingak72@gmail.com Moja położna Kinga Agócs
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • monitoruje KTG
  • pobieram krew pępowinową
  • TENS
  • aromaterapia w porodzie
  • pielęgniarstwo anastezjologiczne w położnictwie i ginekologii
  • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
  • inna pozycja poród

Indywidualne przygotowanie do porodu - domowa szkoła rodzenia
Prowadzenie i przyjęcie porodu do wody