Weronika Sury

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród Po porodzie

Powiat:
Łódź

Miasto:
Łódź

Miejsce pracy:
Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie

Szkoła rodzenia -Edusiowo

Kontakt:
797182814 nika.sury@gmail.com Weronika Sury

Ciąża
  • prowadzę szkołę rodzenia
  • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
  • ćwiczenia w ciąży
Poród
  • pobieram krew pępowinową
Po porodzie
  • gimnastyka dla mam po porodzie
  • profilaktyka nietrzymania moczu
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • inna pozycja po porodzie


Położna