Blanka Orciuch

Oferta dla kobiet
Ciąża Po porodzie

Powiat:
żyrardowski

Miasto:
Żyrardów

Miejsce pracy:


NZOZ „Promyk” ul. Wyspiańskiego 6b, 96-300 Żyrardów. Praktyka Położnicza - prywatne wizyty domowe (porady laktacyjne, wizyty patronażowe). Centrum Medyczne Med Zone.pl, ul. Kilińskiego 46, 96-300 Żyrardów. Praktyczna Szkoła Rodzenia - prowadząca zajęcia.

Kontakt:
www.poradnia-laktacyjna.pl blanka@poradnia-laktacyjna.pl

Anioły Rodzić po Ludzku:


Ciąża
  • prowadzę szkołę rodzenia
  • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
Po porodzie
  • wizyt patronażowe
  • wsparcie laktacyjne
  • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Certyfikowana Doradczyni Laktacyjna
Praktyczna Szkoła Rodzenia www.szkolarodzeniazyrardow.pl
Centrum Medyczne Med Zone.pl tel. +48 660 939 196

Położna
Położna