Agata Wiczkowska

Oferta dla kobiet
Po porodzie

Powiat:
Chorzów

Miasto:
Chorzów

Miejsce pracy:
Katowice, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów

Szkoła Rodzenia Gyncentrum

Kontakt:
wiczkowska.agata@gmail.com https://www.facebook.com/Po%C5%82o%C5%BCna-Agata-Wiczkowska-352595038826210/
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Po porodzie
  • wizyt patronażowe
  • wsparcie laktacyjne
  • edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji