Agnieszka Ryczek

Oferta dla kobiet
Poród

Powiat:


Miasto:
Warszawa

Miejsce pracy:
Warszawa, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Indywidualna praktyka, porody domowe woj. mazowieckie

Kontakt:
a.ryczek@wp.pl +48 500 003 367
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • pobieram krew pępowinową
  • TENS
  • przyjmuje porody lotosowe

Możliwa indywidualna opieka w porodzie szpitalnym w Centrum Porodów Naturalnych przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie