Katarzyna Grabowska

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród

Powiat:
krakowski, Kraków

Miasto:
Kraków

Miejsce pracy:
Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ

Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Kontakt:
668487848 polozna.kgrabowska@gmail.com