Klaudia Sieńko Hans

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród

Powiat:
krakowski, Kraków

Miasto:
Kraków

Miejsce pracy:
Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ

Uniwersytet Jagielloński, WNOZ CM, Kraków

Kontakt:
klaudia.sienko91@gmail.com klaudia.sienko.hans@gmail.com
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
 • prowadzę szkołę rodzenia
 • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Poród
 • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
 • monitoruje KTG
 • pobieram krew pępowinową
 • TENS
 • aromaterapia w porodzie
 • pielęgniarstwo anastezjologiczne w położnictwie i ginekologii
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • inna pozycja poród

Specjalizacja pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Kurs kwalifikacyjny: Anestezjologia i intensywna terapia w położnictwie i ginekologii
Kurs kwalifikacyjny: Pielęgnirstwo operacyjne w ginekologii i położnictwie
Kursy specjalistyczne: leczenie ran, resuscytacja krążeniowo oddechowa u noworodka i dorosłego, badanie fizykalne, EKG, monitorowanie dobrostanu płodu
Kurs dokształcający: Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne