Womed

Województwo:
warmińsko-mazurskie

Miasto:
Elbląg

Adres:
Królewiecka 161

Szpital:


Kontakt:
www.womed-elblag.com 535 263 268 womed.elblag@gmail.com https://www.facebook.com/Womed-111469354086530

Program szkoły rodzenia

Program zajęć Spotkanie 1. Wprowadzenie - zapoznanie szkoły rodzenia - zapoznanie z tematyką zajęć Ciąża - zmiany w organizmie matki - rozwój dziecka w poszczególnych tygodniach ciąży- rozwój anatomiczny i emocjonalny, rozwój zmysłów - rozwój więzi między rodzicami a nienarodzonym dzieckiem poprzez naukę dialogu prenatalnego, syndrom couvade - styl życia w okresie ciąży- higiena, żywienie, wegetarianizm/weganizm a ciąża, aktywność fizyczna, seks - dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi Spotkanie 2. ​​Ciąża - czynniki mające wpływ na przebieg ciąży, zdrowie kobiety ciężarnej oraz jej dziecka - świat emocji kobiety ciężarnej i jej rodziny - rekomendowane badania w ciąży - profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym - wybór położnej POZ - zagadnienia prawne dotyczące opieki okołoporodowej i ochrony macierzyństwa- m.in. prawa pacjenta, standard organizacyjny opieki okołoporodowej, uprawnienia związane z rodzicielstwem, ustalenie ojcostwa, szczególne uprawnienia kobiet w ciąży ​ ​Spotkanie 3. Poród - przygotowanie fizyczne do porodu - sposoby radzenia sobie z lękiem podczas porodu - znaczenie bólu porodowego - wsparcie osoby bliskiej podczas porodu- poród rodzinny - plan porodu- preferencje i oczekiwania rodzącej ​ Spotkanie 4. Poród - zwiastuny porodu- kiedy do szpitala ? -stany nagłe wymagające nagłej hospitalizacji - postępowanie przy przyjęciu na salę porodową - wyprawka dla mamy i dziecka - przebieg porodu - rola i zadania osoby towarzyszącej podczas pierwszego i drugiego okresu porodu - przygotowanie do ochrony krocza ​ Spotkanie 5. ​​Poród - ćwiczenia oddechowe - przyjmowanie dogodnych pozycji przynoszących ulgę rodzącej - udogodnienia porodowe - łagodzenie bólu porodowego - kontakt "skóra do skóry" - cięcie cesarskie- przygotowanie do operacji, znieczulenie, przebieg cięcia cearskiego, dbanie o ranę pooperacyjną, mobilizacja blizny - bankowanie komórek macierzystych ​ Spotkanie 6. połóg - przebieg połogu - styl życia w okresie połogu - powrót do płodności po porodzie - psychologiczne aspekty połogu ​ Spotkanie 7. połóg i laktacja ​ - fizjologia laktacji- czynniki warunkujące proces laktacji, czynniki zaburzające proces laktacji, składniki pokarmu oraz jego zmienność, alternatywne metody karmienia piersią -sytuacje trudne i problemy w laktacji -rozszerzanie diety u niemowlęcia, odżywianie i używki podczas laktacji ​ Spotkanie 8. opieka nad noworodkiem - postępowanie z noworodkiem po urodzeniu na sali porodowej - opieka nad noworodkiem zgodnie z założeniami standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej - działania profilaktyczne wykonane u noworodka - stymulacja rozwojowa noworodka/niemowlęcia - okres adaptacji - przygotowanie "kącika noworodka" - kontakt dziecka z otoczeniem - dolegliwości mogące wzbudzać niepokój u rodziców i sposoby radzenia sobie z nimi - pielęgnacja noworodka - postępowanie w stanach przejściowych okresu noworodkowego - rozwój dziecka w pierwszym roku życia - pierwsza pomoc ​ Program zajęć podczas zajęć indywidualnych i przy kolejnej ciąży dostosowany jest do potrzeb rodziców.
Osoby prowadzące zajęcia

położna Paulina Teysler

Szkoła bezpłatna

Cennik


Dodatkowe informacje