Szkoła Rodzenia Anny Łoś

Województwo:
małopolskie

Miasto:
Sucha Beskidzka

Adres:
online

Szpital:


Kontakt:
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Rodzenia-Anny-%C5%81o%C5%9B-106701097673707/ 508073011 https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Rodzenia-Anny-%C5%81o%C5%9B-106701097673707/

Program szkoły rodzenia

Zajęcia 1: - Przedstawienie planu zajęć, omówienie spraw organizacyjnych obowiązujących podczas kursu - Omówienie praw pacjentek w czasie przebiegu ciąży, porodu i połogu wynikających ze Standardu Opieki Okołoporodowej - Kiedy jechać do szpitala? objawy przepowiadające poród, objawy niepokojące - bezwzględne zgłoszenie się do Położniczej Izby Przyjęć - Kiedy pakujemy torbę do porodu? Co ze sobą zabrać?- niezbędne rzeczy dla mamy i dziecka - Omówienie wywiadu położniczego i wykonywanych procedur podczas przyjęcia w Położniczej Izby Przyjęć - Przedstawienie ćwiczeń oddechowych. Nauka oddechu torem przeponowym Zajęcia 2: - Znaczenie i funkcje jaką pełni ból w czasie porodu. - Omówienie I, II, III , IV okresu porodu z uwzględnieniem pozycji wertykalnych - Wskazania i przygotowanie pacjentki do nagłego i planowego cięcia cesarskiego - Rodzaje stosowanych znieczuleń podczas przeprowadzanego cięcia cesarskiego Zajęcia 3: Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego: - Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu- kwalifikacja, przebieg - Zastosowanie Entonoxu, leków przeciw bólowych (np. paracetamol) - Wykorzystanie udogodnień typu worek ssako, piłka, drabinka, materac, muzykoterapia - Zastosowanie aparatu typu Tens - Poród w wodzie- kwalifikacja, przebieg - Rola osoby towarzyszącej Zajęcia 4: - Korzyści wynikające z karmienia piersią dla matki i dziecka. - Regulacja procesu wytwarzania pokarmu - Sztuka karmienia piersią: technika karmienia, prawidłowa pozycja matki i dziecka, podstawowe pozycje do karmienia, mechanizm ssania. - Standard postępowania w pierwszych 2 godzinach po porodzie - Standard postępowania w pierwszych 4-6 tygodniach - Standard postępowania do końca 6 m.ż. - Monitorowanie przebiegu karmienia- wskańniki skutecznego karmienia piersią - Przeciwwskazania do karmienia piersią Zajęcia 5: - Fizjologia połogu- połóg bezpośredni, wczesny i późny - Poporodowe zaburzenia emocjonalne- baby blues, depresja, psychoza poporodowa - Codzienna toaleta noworodka
Osoby prowadzące zajęcia

Anna Łoś

Szkoła bezpłatna

Tak
Cennik


Dodatkowe informacje


Położna