Szkoła rodzenia w SPZZOZ LIPSKO

Województwo:
mazowieckie

Miasto:
Lipsko

Adres:
ul.Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko

Szpital:
Lipsko, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Kontakt:
www.szpitallipsko.pl traktlipsko@gmail.com Oddział Położniczo-Ginekologiczny w SPZZOZ LIPSKO