Zosieńka

Województwo:
mazowieckie

Miasto:
Warszawa

Adres:
ul. Żelazna 90

Szpital:
Warszawa, Centrum Medyczne ŻELAZNA Sp.z o.o. Szpital Specjalistyczny św. Zofii

Kontakt:
www.edukacja.szpitalzelazna.pl 668 30 88 55 dydaktyka@szpitalzelazna.pl https://www.facebook.com/ZelaznaDlaRodziny/

Program szkoły rodzenia

I. Spotkanie a) Spotkanie organizacyjno-informacyjne b) Spotkanie z fizjoterapeutą - Ćwiczenia fizyczne. - Edukacja w zakresie rehabilitacji okołoporodowej oraz profilaktyki mięśni dna miednicy. c) ABC Noworodka - Ocena noworodka wg skali Apgar, pierwsze badanie noworodka po urodzeniu, znaczenie odruchów neurologicznych. - Stany przejściowe noworodka. - Pierwsze problemy – wysypka, kolka, katar, płacz dziecka, żółtaczka fizjologiczna i in. - Szczepienia ochronne u noworodka (I doba życia), testy przesiewowe, badanie słuchu. II. Spotkanie a) Przygotowanie do porodu - Termin porodu – objaśnienie, opieka w ciąży po terminie porodu. - Objawy przepowiadające poród. - Sygnały rozpoczynającego się porodu, kiedy jechać do szpitala. - Co zabrać do szpitala. - Przyjęcie do szpitala. - Plan porodu. b) Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu - Zmiany jakie pojawiają się w rodzinie, w życiu codziennym wraz z pojawieniem się dziecka oraz ich znaczenie dla wzajemnych relacji rodziców. - Specyfika funkcjonowania psychiki kobiety w czasie ciąży i połogu, wrażliwość emocjonalna w tym okresie. Emocjonalne przygotowanie do porodu. - Trudności emocjonalne związane z narodzinami dziecka: baby blues, depresja poporodowa, sytuacje kryzysowe oraz formy pomocy i wsparcia. - Kobiecość w ciąży, w czasie porodu oraz w kolejnych miesiącach po narodzinach dziecka– potrzeby kobiet w tym okresie oraz formy ich zaspokajania. III. Spotkanie a) Poród - Przebieg porodu fizjologicznego: omówienie czterech okresów porodu – fizjologia, sekrecja hormonów, emocje, typowe zachowania. - Aktywne pozycje porodowe, metody łagodzenia bólu, techniki oddechowe, sposoby parcia, nauka relaksacji w przerwach międzyskurczowych, masaż. - Rola osoby towarzyszącej w porodzie (mąż, partner, doula). - Znieczulenie zewnątrzoponowe. - Cięcie cesarskie. IV. Spotkanie a) Połóg - Higiena w okresie połogu. - Pobyt w Oddziale Położniczo-Noworodkowym po porodzie w systemie „rooming-in”. - Wypis ze szpitala. - Uprawnienia związane z macierzyństwem. b) Pielęgnacja noworodka - Wyprawka dla dziecka. - Ćwiczenie sposobów noszenia dzieci, przewijania, ubierania, kąpieli noworodka, pielęgnacji kikuta pępowiny, masażu antykolkowego. V. Spotkanie a) Karmienie noworodka – Laktacja - Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży (w tym informacja o badaniu na nosicielstwo wirusa HIV). - Pierwszy kontakt mamy z dzieckiem po porodzie i pierwsze karmienie. - Specyfika karmienia piersią w pierwszych dobach po porodzie, jakie trudności mogą się pojawić i jak sobie z nimi radzić. - Prawidłowa pozycja do karmienia i przystawianie dziecka do piersi. - Kiedy karmić dziecko? Jak często i jak długo? Z jednej piersi czy obu w czasie jednego karmienia? - Jak rozpoznać czy dziecko się najada? - Ryzyko niepotrzebnego dokarmiania, podawania dziecku smoczka, karmienia „na godziny” - Gdzie i w jakich sytuacjach związanych z karmieniem szukać pomocy. - Zasady żywienia matki karmiącej. - Podsumowanie zajęć. Rozdanie zaświadczeń.
Osoby prowadzące zajęcia


Szkoła bezpłatna

Tak
Cennik


Dodatkowe informacje

Proponujemy Państwu udział w nieodpłatnych zajęciach Szkoły Rodzenia ZOSIEŃKA organizowanych przez Szpital św. Zofii Zajęcia finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Zapraszamy Panie, które spełniają jeden z poniższych warunków: - są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy - mają zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę - zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy Panie, które nie spełniają powyższych warunków zapraszamy na zajęcia płatne. Program jest realizowany w ciągu 5 tygodni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa 3 godziny. Na zajęcia zapraszamy od 27/28 tygodnia ciąży tak, aby można było je ukończyć nie później niż 3-4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu. Na pierwsze zajęcia należy przynieść: - zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach - dowód osobisty - wygodny strój do ćwiczeń dla kobiet w ciąży (ćwiczenia gimnastyczne odbywają się jedynie podczas pierwszych zajęć) Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! W trosce o zapewnienie intymności naszym pacjentkom, nie ma możliwości zwiedzania Szpitala w trakcie kursu.