Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - zdjęcie profilowe
Adres:
Reymonta 8

Miasto:
Opole

Województwo:
opolskie
Kontakt:
http://www.ginekologia.opole.pl centrala: 77 454 54 01 centrum@ginekologia.opole.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IIISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 75.06

Zobacz jak inne kobiety oceniają Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-07 16:21:57
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia, 531 600 920, https://ginekologia.opole.pl/szpital/szkola_rodzenia/
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta, inne

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
5
Liczba sal wieloosobowych
3
Pomocny sprzęt
3

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe, inne , paracetamol dożylnie

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
1
Liczba 2-3 osobowych
17
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Szpital posiada wykfalifikowaną kadrę, w tym Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych, udzielającą wsparcia i edukacji w okresie laktacji.

Możliwość konsultacji z psychologiem
W Klinicznym Centrum są zatrudnione na dwóch etatach panie psycholożki, które obejmują opieką wszystkich pacjentów potrzebujących wsparcia.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny odbywają się w godz. od 15.00 – 19.00 na sali chorych. Do dyspozycji osób odwiedzających również jest hol szpitala.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Magdalena Zawadzka-Duliniec
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Żaneta Mazur
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Anna Chirowska-Adamczyk
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Aurelia Passon

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
2558
Odsetek cesarskich cięć
48%
Odsetek nacięć krocza
29%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Angelika Świątek
Maja Jabłońska

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2019 r. ( w dniu 06.05.2022 r. złożono wniosek do Centrum Monitorowania Jakości w ochronie Zdrowia o udzielenie akredytacji - postępowanie w toku) "Maluchy na brzuchy" srebrny medal w rankingu 2022 "Przyjaźni mamom Rh-" "Dobre relacje z pacjentem" - 18.09.2019 - 25.09.2022 (w trakcie recertyfikacji) Wyróżnienie w konkursie Opolska Nagroda Jakości 2020 za wysokie standardy jakościowe i trud poniesiony w walce z pandemią SARS-COV-2 „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia” 2021 r. - nominacja w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości. Inspiracje 2020” - IV miejsce i tytuł laureata