COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha - zdjęcie profilowe
Adres:
al. .Jana Pawła II 50

Miasto:
Gdańsk

Województwo:
pomorskie
Kontakt:
https://copernicus.gda.pl/ centrala: 58 768 40 00 sekretariat.zaspa@copernicus.gda.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: III

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 78.97

Zobacz jak inne kobiety oceniają COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-24 10:25:29
Szkoła rodzenia
Zaufaj Położnej, ul. Słowicza 1/1, 81-078 Gdynia. Miejsce działania - ul. Braci Majewskich 22, 80-457 Gdańsk, tel. +48 519754180, www.zaufajpoloznej.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
dokument tożsamości, plan porodu, inne (jakie?):

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta, inne

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac, lina / chusta podwieszona
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Tak

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
14
Liczba 2-3 osobowych
10
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Wszystkie położne ukończyły kurs: edukacja i wsparcie w laktacji, co najmniej jedna położna CDL dostępna jest 24 godz. na dobę.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog kliniczny dostępny jest przez 8 godzin na dobę, w zależności od grafiku - w godz. 8.00 - 16.00 lub 12.00 - 20.00.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny odbywają się w godz. 6.00 - 22.00. Dodatkowo, za zgodą Kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego w godz. 22.00 - 6.00. Oprócz odwiedzin w pokojach matek z dziećmi dostępny jest pokój odwiedzin (grupowe odwiedziny rodzin).

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Kierownik Oddziału dr n. med. Maciej Socha
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Ewelina Kupniewska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Kierownik Oddziału dr n. med. Agata Krzysztofowicz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Jolanta Rochon

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
3143
Odsetek cesarskich cięć
26%
Odsetek nacięć krocza
9%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie dotyczy

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Oddział Położniczo - Ginekologiczny: 1. W szpitalu dostępne są do indukcji i preidnukcji porodu: laminaria, inserty prostaglandynowe, cewniki balonowe. 2. W szpitalu prowadzi się (po ocenie szans powodzenia i ryzyka)porody pochwowe po więcej niż jednym cięciu cesarskim (TOLAC/VBAC). 3. W szpitalu wykonuje się obroty zewnętrzne płodów (ECV) w ciążach z położeniem niegłówkowym płodu, skuteczność 82%. 4. W szpitalu prowadzony jest program ochrony przed istotnymi klinicznie pęknięciami krocza i unikanie nacięć krocza. 5. W szpitalu prowadzony jest program porodów wertykalnych. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka zapewnia: 1. Szeroką diagnostykę ultrasonograficzną ( USG przezciemiączkowe, USG płuc, USG jamy brzusznej) wykonywaną w gabinecie diagnostycznym na terenie oddziału położniczego przez przeszkolonych lekarzy neonatologów 2. Wczesną diagnostykę wad serca- we współpracy z kardiologiem i Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej tutejszego szpitala 3. Wczesne ( w trakcie pobytu w oddziale) wykonywanie zabiegu frenotomii (podcinania wędzidełka języka) u noworodka po konsultacji z Doradcą Laktacyjnym 4. Przeszkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w resuscytacji noworodka po porodzie ( NLS) 5. Opiekę powypisową w Specjalistycznej Poradni Neonatologicznej mieszczącej się na terenie szpitala


Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
System Zarządzania Jakością Certyfikat 9001 : 2015 (11.02.2022), System Zarządzania Środowiskiem Certyfikat 14001 : 2015 (11.02.2022), System Zarządzania BHP Certyfikat 45001 : 2018 (11.02.2022), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 (11.02.2022), Certyfikat Szpital Bez Bólu (28.09.2020), Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku (2019), Certyfikat Akredytacyjny (2021), Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie (18.05.2022), Rodzice Kangury - Szpital Przyjazny Kangurom (2020), Maluchy na Brzuchy (2021).