Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka

Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka - zdjęcie profilowe
Adres:
Kasprzaka 17A

Miasto:
Warszawa

Województwo:
mazowieckie
Kontakt:
http://www.imid.med.pl sekretariat instytutu: 22 32 77 305 sekretariat Kliniki Położnictwa: 22 32 77 044 dyr@imid.med.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: III

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 76.77

Zobacz jak inne kobiety oceniają Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-21 11:06:37
Szkoła rodzenia
„Szkoła Rodzenia” , szkola.rodzenia@imid.med.pl Tel 501332722 https://imid.med.pl/pl/dla-pacjenta/porod-w-instytucie/szkoly-rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, inne (jakie?):

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
prysznic, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
3
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, praca z oddechem, ciepły okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Tak

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
3
Liczba 2-3 osobowych
8
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
- W oddziale na stałe jest położna laktacyjna - Funkcjonuje Poradnia Laktacyjna - Dodatkowo dla ojców po porodach operacyjnych dostępny pokój kangurowania

Możliwość konsultacji z psychologiem
Stała obecność psychologa w oddziale

Godziny odwiedziny
W godz. 14.00-20.00 tak, jest dostępne miejsce do rozmów prywatnych poza salą szpitalną

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Dr hab. n. med. Tadeusz Issat prof. IMID – kierownik Kliniki
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Iwona Matysiak
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Dr n. med. Paweł Krajewski – p.o. kierownika Kliniki
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Beata Zosowska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
2 389
Odsetek cesarskich cięć
43%
Odsetek nacięć krocza
67%

Opłaty pobierane w szpitalu
Cennik badań komercyjnych znajduje się na stronie IMID pod linkiem: https://imid.med.pl/pl/cennik (pdf. do ściągnięcia)

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
• 12 grudnia 2022 - położna Karolina Świętochowska po raz drugi otrzymała tytuł "Anioła Rodzić po Ludzku"; • ISO 9001:2015 - Działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, szkoleń podyplomowych, profilaktyki i leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego - certyfikat ważny 2020.03.23-2023.03.23; • ISO 14001:2015 - Działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, szkoleń podyplomowych, profilaktyki i leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego - certyfikat ważny 2020.03.23-2023.03.23.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Ogółem dotyczące Instytutu: Nagrody i wyróżnienia: • Luty 2022 - Wyróżnienie Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (przyznającej certyfikaty wysokich standardów oraz akredytację w zakresie działalności medycznej, dydaktycznej i naukowej); • 11.04.2022 Perspektywy Medycyny - Kongres "Zdrowie Polaków": wyróżnienie w kategorii profilaktyka zdrowotna dla IMID za rozwój działalności o charakterze "centrum omicznego" przy zastosowaniu unikatowej diagnostyki specjalistycznej wspierającej działalność klinik IMID, poradni specjalistycznych i innych ośrodków medycznych w Polsce w ramach ponadnarodowego projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"; • 30.06.2022 - Instytut Matki i Dziecka został częścią raportu "Zielone Szpitale" w ramach UN Global Compact Network Poland; • 1.08.2022- Przyznanie Instytutowi Matki i Dziecka kategorii naukowej A w dyscyplinie nauki medyczne; • 13.09.2022- Wyróżnienie na kongresie RGIB -w ramach Jubileuszu 30-lecia RGiB wyróżnione zostały najlepsze instytuty, które w wyniku oceny działalności naukowej uzyskały kategorię A lub A+; • 29.09.2022- Nagroda w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości Zdrowa Przyszłość – Inspiracje II miejsce za projekt "Badania przesiewowe noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)"- II miejsce za projekt: "Proekologiczne rozwiązania przy modernizacjach budynków Instytutu Matki i Dziecka"; • 12.10.2022 - Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”; • 24.10.2022- II miejsce Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wśród laureatów "Portret Polskiej Medycyny" w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia za działania dotyczące "wdrożenia i przeprowadzania w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie"; • 8.11.2022 - II miejsce w konkursie Złoty Skalpel 2021 Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD z "Autorskimi pediatrycznymi niekomercyjnymi badaniami klinicznymi w IMiD obejmującymi leczenie celowane i immunoterapię". Certyfikaty: • 7.06.2021 ważny do 07.06.2024 - Certyfikat "Szpital bez bólu" przyznany dla oddziałów zabiegowych IMID przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Pięć naszych klinik i oddziałów spełniło kryteria PTBB, w tym Klinika Położnictwa i Ginekologii. Certyfikat ten - wydawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Towarzystwem Chirurgów Polskich - jest potwierdzeniem stosowania najwyższych standardów w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego u naszych pacjentów