Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego - zdjęcie profilowe
Adres:
Gen. Władysława Andersa 3

Miasto:
Iława

Województwo:
warmińsko-mazurskie
Kontakt:
http://www.szpital.ilawa.pl centrala: 459 599 444 kancelaria@szpital.ilawa.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: I

Reklama


Szpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-09 09:48:24
Szkoła rodzenia
Szpital współpracuje z Agencją Świadczeń Medycznych "VITA", która prowadzi edukację ciężarnych. 14-200 Iława, ul. M.C. Skłodowskiej 24A/25
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
2
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS)
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
5
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
W oddziale jest Edukator Laktacyjny.

Możliwość konsultacji z psychologiem
W razie potrzeby na wezwanie oddział dysponuje psychologiem.

Godziny odwiedziny
aktualnie w stanie zagrożenia epidemicznego codziennie od 14-17. Poza stanem zagrożenia epidemicznego codziennie od 12 do 13 i od 17 do 19. W oddziale jest wyznaczone miejsce do spotkań z osobami odwiedzającymi.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Tomasz Małkiewicz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Anna Różańska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Tomasz Małkiewicz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Anna Różańska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
292
Odsetek cesarskich cięć
41%
Odsetek nacięć krocza
42%

Opłaty pobierane w szpitalu
szpital nie pobiera opłat

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Nie
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Wyodrębniony całodobowy dyżur lekarzy neonatologów w pododdziale neonatologicznym. W 2022 liczba porodów była mniejsza z uwagi na czasowe ograniczenie działalności Oddziału Położniczego z pododdziałem neonatologicznym.

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Złoty medal w rankingu "Maluchy na brzuchy 2022".