PZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne

PZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne - zdjęcie profilowe
Adres:
Jana Pawła II 2

Miasto:
Polanica-Zdrój

Województwo:
dolnośląskie
Kontakt:
http://www.scm.pl/ centrala 74 86 21 11 02 sekretariat@scm.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: II



Szpital w rankingu Rodzić po Ludzku.



Zobacz jak inne kobiety oceniają PZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: PZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-03-27 13:08:16
Szkoła rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C)

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
2

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
4
Liczba 2-3 osobowych
5
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Pomoc położnych oraz doradcy laktacyjnego zatrudnionego w szpitalu na oddziale poł-gin.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Podczas pobytu w oddziale możliwość porady psychologicznej oraz po wyjściu z oddziału w poradni psychologicznej w szpitalu po wcześniejszym skierowaniu z oddziału do poradni.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny na salach - poniedziałek - piątek 13.00-19.00 - sobota, niedziele i święta 10.00-18.00

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Elena Popławska-Kłak
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Anna Tuszyńska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Maria Malka-Szypuła
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Elżbieta Kosik

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
419
Odsetek cesarskich cięć
45%
Odsetek nacięć krocza
29%

Opłaty pobierane w szpitalu

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Aneta Łazarowicz

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Akredytacja MZ, ISO 9001 1401 45001, Szpital bez bólu