Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - zdjęcie profilowe
Adres:
Juliana Węgrzynowicza 13

Miasto:
Lębork

Województwo:
pomorskie
Kontakt:
http://www.szpital-lebork.com.pl/ centrala: 59 863 5325 sekretariat@szpital-lebork.com.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 77.22

Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-04-18 10:20:42
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13 tel. 59 8635 799 www.szpital-lebork.com.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, praca z oddechem, kąpiel/prysznic, aromaterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
12
Liczba 2-3 osobowych
3
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
cała doba

Możliwość konsultacji z psychologiem
cała doba, do godz. 15 - psycholog szpitalny, po godz.15 - oddział psychiatryczny

Godziny odwiedziny
zalecane godziny odwiedzin 14-16 oraz 18-20. Nie ma miejsca wyznaczonego do spotkań z osobami odwiedzającymi

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n.med. Mirosław Niewolin
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Aneta Cholak
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
lek. Artur Barna
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Krystyna Maciaszek

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
830
Odsetek cesarskich cięć
35%
Odsetek nacięć krocza
44%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (KOC), Szkoła Rodzenia i Poradnia Laktacyjna SPS ZOZ w Lęborku realizuje program Koordynowanej Opieki nad Kobietą Ciężarną (KOC). Program umożliwia prowadzenie kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem od pierwszych tygodni ciąży do ostatnich dni połogu. Z takiej formy opieki zdrowotnej skorzystać mogą wszystkie pacjentki, które chcą, aby opieka perinatalna i położnicza przebiegały sprawnie, kompetentnie i z pełnym zaangażowaniem specjalistycznego zespołu położnych i lekarzy ginekologów. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są w jednej placówce medycznej, przez jeden zespół lekarzy i położnych, początkowo podczas wizyt kontrolnych w Poradni KOC (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza), a następnie na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, gdzie na świat przychodzi dziecko. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPS ZOZ w Lęborku obowiązują procedury związane z łagodzeniem bólu porodowego. W ramach Opieki nad Kobietą Ciężarną proponujemy też przyszłym Mamom bezpłatne zajęcia w Szkole Rodzenia, finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku. Prowadzone przez położną pracującą na naszym Oddziale. Szkoła oferuje kobietom ciężarnym i ich partnerom możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych, przygotowujących przyszłych Rodziców do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Po porodzie natomiast zapraszamy młode Mamy do skorzystania z wizyty w Poradni Laktacyjnej znajdującej się na naszym Oddziale i skorzystania z porad konsultanta laktacyjnego. Przystanek Mama SPS ZOZ w Lęborku przystąpił do projektu „Przystanek Mama”, który jest realizowany we współpracy z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Twórczych Kobiet z Warszawy. Jest to projekt profilaktyczno-edukacyjny dotyczący wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród kobiet w okresie poporodowym. Odpowiada założeniom Ogólnopolskiego Programu Polityki Zdrowotnej pn. Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej Ministerstwa Zdrowia. Uczestniczkom projektu oferowane jest badanie przesiewowe dotyczące ryzyka i nasilenia objawów depresji poporodowej. W trakcie wizyty położna/pielęgniarka wypełnia z młodą Mamą formularz Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej, a następnie omawia wynik i w zależności od potrzeb proponuje odpowiednią formę wsparcia. Uczestniczce projektu przysługują trzy konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania. W przypadku utrzymywania się̨ objawów depresji i braku poprawy stanu psychicznego psycholog zaleca dalsze leczenie (w ramach NFZ). Uczestniczki otrzymują także dostęp do forum informacyjno-konsultacyjnego obsługiwane przez psychologa, będącego miejscem, w którym Mamy mogą zadawać pytania, wymienić się̨ spostrzeżeniami, wątpliwościami, a także porozmawiać z innymi kobietami borykającymi się z problemem depresji poporodowej. Polski Ład W bieżącym roku planowane jest także rozpoczęcie dużej inwestycji finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL”. Projekt zakłada utworzenie Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego, zintegrowanie opieki z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii z dostosowaniem infrastruktury budowlanej i sprzętowej do nowoczesnych wymagań bezpiecznej opieki nad matką i dzieckiem.

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Złoty medal w Rankingu "Maluchy na Brzuchy 2022" Złoty medal w Rankingu "Maluchy na Brzuchy 2021" Srebrny medal w Rankingu "Maluchy na Brzuchy 2020" Certyfikat nr 1393/2016/02 z dnia 03.07.2022 r. - certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 Certyfikat nr 1290/I/2020 z dnia 30.08.2021 r. - certyfikat na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2017 Certyfikat nr 1290/B/2020 z dnia 30.08.2021 r. - certyfikat na zgodność z normą ISO 45001:2018 Certyfikat nr 1290/E/2020 z dnia 30.08.2021 r. - certyfikat na zgodność z normą ISO 14001:2015 Certyfikat nr 1290/H/2021 z dnia 30.08.2021 r. - certyfikat na zgodność z normą ISO 22000:2018 Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia nr 2019/4 Świadectwo OŚR.ZM.417.1.2022.304.10.39L02.AM Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej z dnia 12.12.2022 r. Świadectwo COBJWDL.SWIAD.A.0654.1.2022.2.L2024G.1 Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce laboratoryjnej z dnia 12.12.2022 r.