Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego - zdjęcie profilowe
Adres:
Staszica 16

Miasto:
Lublin

Województwo:
lubelskie
Kontakt:
http://www.poloznictwostaszica.umlub.pl tel.: 81 53 239 35; szpital@spsk1.lublin.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IIISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 66.18

Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-02 08:32:32
Szkoła rodzenia
"Czekając na CUD" Szkoła rodzenia Małgorzaty Madej ul. Rzemieślnicza 19, 20-716 Lublin 504 280 608 szkolarodzenia@czekającnacud.pl www.czekajacnacud.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
0
Pomocny sprzęt
nie dotyczy
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
3
Pomocny sprzęt
3

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
0
Liczba 2-3 osobowych
3
Liczba sal 4 osobowych i większych
2

Pomoc laktacyjna
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy doradcy laktacyjnego zatrudnionego na Oddziale.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Na Oddziale jest zatrudniony psycholog. Godziny pracy Pani Psycholog: Poniedziałek, Środa 7:30 - 15:30 Piątek 9:30 - 19:30 W pozostałe dni tygodnia istnieje możliwość konsultacji Pacjentki z psychologiem po uzgodnieniu z Koordynatorem.

Godziny odwiedziny
Spotkania z odwiedzającymi osobami są możliwe w wyznaczonym do tego miejscu codziennie w godzinach 14:00 - 17:00.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Beata Bojarczuk
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Joanna Kopeć

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1083
Odsetek cesarskich cięć
57%
Odsetek nacięć krocza
48%

Opłaty pobierane w szpitalu

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat Akredytacyjny o Nr 2020/46 - 7.01.2021r. Certyfikat ISO 9001:2015 nr 252702-2018-AQ-POL-RvA - 22.01.2021r.