Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Działdowo

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Działdowo - zdjęcie profilowe
Adres:
Leśna 1

Miasto:
Działdowo

Województwo:
warmińsko-mazurskie
Kontakt:
http://www.spzoz-dzialdowo.pl centrala: 23 697 2211 sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Działdowo!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Działdowo!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-08 12:53:24
Szkoła rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
0
Pomocny sprzęt
nie dotyczy
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
3
Pomocny sprzęt
3

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Tak

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
6
Liczba 2-3 osobowych
2
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Po wypisie ze szpitala pacjentka otrzymuje informację z numerem telefonu położnej laktacyjnej i grupy wsparcia kobiet karmiących, jak również numery kontaktowe do gabinetu położnych, pielęgniarek i lekarzy na oddziale.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog w oddziale dostępny jest codziennie,konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny w oddziale w godz. 15.00 - 18.00 codziennie. Możliwość spotkań z osobami odwiedzającymi na sali pobytu dziennego.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Grzegorz Roman
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Anna Ucińska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Bogumiła Tomczyk
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Donata Krzyżewska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
479
Odsetek cesarskich cięć
53%
Odsetek nacięć krocza
59%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera opłat

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
W strukturach szpitala znajduje się czynna codziennie poradnia poł.-gin.

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
PN-EN ISO 9001: 2015 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne podlega monitorowaniu w Programie Centralnym i Powszechnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz udział w programach zewnętrznej oceny jakości LABQALITY, EQAhem, StandLab. Za pozytywne wyniki kontroli w Ogólnopolskim Sprawdzianie pracownia corocznie otrzymuje "Świadectwo wiarygodności badań mikrobiologicznych POLMOCRO." Pracownia jest monitorowana również przez międzynarodowy program oceny UK NEQUAS i posiada certyfikat. Pracownia należy do sieci Europejskiego Systemu Monitorowania Lekowrażliwości EARSS- Net oraz czynnie współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Oznaczania Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) i Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)