Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Kraśnik - zdjęcie profilowe
Adres:
ul. Chopina 13 (o.gin.-poł)/al. Niepodległości 25

Miasto:
Kraśnik

Województwo:
lubelskie
Kontakt:
http://www.spzoz.krasnik.pl centrala: 81 825 13 66 poczta@spzoz.krasnik.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Kraśnik!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Kraśnik!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-03 19:50:15
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia Kraśnik, tel. 81 82546843 szkolarodzenia21@gmail.com www.spzoz.krasnik.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
0
Pomocny sprzęt
nie dotyczy
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
2

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia, muzykoterapia, inne , immersja wodna
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Tak

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
1
Liczba 2-3 osobowych
3
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
- na bieżąco - położne pracujące w oddziale - telefon dla wypisanych z oddziału 81 8254827

Możliwość konsultacji z psychologiem
- poniedziałek - piątek 7.00 - 14.35 poradnia psychologiczna - po zgłoszeniu telefonicznym wizyta psychologa w oddziale

Godziny odwiedziny
odwiedziny całodobowo (za wyjątkiem obchodu lekarskiego, zabiegów)

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Krzysztof Kot
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Dioniza Beata Łosek
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Iwona Puzoń
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
nie dotyczy

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
300
Odsetek cesarskich cięć
65%
Odsetek nacięć krocza
16%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera się opłat

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Nie

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
przeniesienie oddziału do nowej lokalizacji w ciągu najbliższych 6 m-cy

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Sandra Gnaś-Surdacka
Dorota Rozumska

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
- Szpital Przyjazny Dziecku - 2008 - akredytacja CMJ - 2021