Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sokółka

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sokółka - zdjęcie profilowe
Adres:
Sikorskiego 40

Miasto:
Sokółka

Województwo:
podlaskie
Kontakt:
http://www.szpitalsokolka.pl/ 85 722 04 63 sekretariat@szpitalsokolka.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sokółka!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sokółka!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-01 12:18:54
Szkoła rodzenia
Poradnia położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 tel. (85)7220401, (85)7220529
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
2
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
2
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
W oddziale zatrudniony jest edukator laktacyjny, dostępny w razie potrzeby.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Zapewnienie porady psychologa w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny odbywają się codziennie na salach położnic w godzinach 11:00 - 18:00.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Tomasz Fedeńczuk
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Grażyna Bakun
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Krystyna Maciorowska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Grażyna Bakun

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
194
Odsetek cesarskich cięć
42%
Odsetek nacięć krocza
24%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
"Szpital przyjazny dziecku" - 1994 r. "Szpital przyjazny dziecku" (reocena) - 2006 r.