Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku - zdjęcie profilowe
Adres:
Szpitalna 16

Miasto:
Przeworsk

Województwo:
podkarpackie
Kontakt:
http://www.spzoz-przeworsk.home.pl tel.: 16 649 15 00; sekretariat@spzoz-przeworsk.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-02 11:33:38
Szkoła rodzenia
Nazwa: " Szkoła rodzenia: Mama, tata i ja" , przy SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37 -200 Przeworsk tel. 604 249 630, https://spzoz-przeworsk.pl/szkola-rodzenia/
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia, inne , psychoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Tak

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
0
Liczba 2-3 osobowych
3
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
W Oddziale dwie położne są zatrudnione, jako edukator laktacyjny. Na stanie jest również laktator oddziałowy (Medela).

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog zatrudniony jest na etacie w godzinach od 07:00 do 14:35.

Godziny odwiedziny
W Oddziale znajduje się pokój odwiedzin, a godziny są dostosowane do potrzeb pacjentek.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Andrzej Bielówka
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Monika Malinowska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Marta Knapczyk
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Monika Malinowska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
275
Odsetek cesarskich cięć
52%
Odsetek nacięć krocza
42%

Opłaty pobierane w szpitalu
Korzystanie z odbiorników TV, zgodnie z podpisaną umową z firmą zewnętrzną: 2 zł za 1h, 4 zł za 3 h, 6 zł za 6h, 8 zł za 12h.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
1. Certyfikat Akredytacyjny - 07.01.2021r. 2. Certyfikat w zakresie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 + COR 1:2014 + COR 2:2015 oraz Zarządzenia Nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ z dnia 20.05.2022r. - 23.11.2022r. 3. Certyfikat Systemu Zarzadzania PN-EN ISO 9001:2015-10 - 16.08.2021r. 4. ESO Angels Awards Q3 2018 Diamond Status (Oddział Neurologiczny i Udarowy) - 2018r.