Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie - zdjęcie profilowe
Adres:
Kościelna 136

Miasto:
Parczew

Województwo:
lubelskie
Kontakt:
http://www.spzozparczew.pl 83 355 21 02 sekretariat@spzozparczew.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego:Szpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-07 13:34:18
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr tel.: 502 031 035, https://spzozparczew.pl/dzialalnosc/szkola-rodzenia (brak adresu e-mail)
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
0
Pomocny sprzęt
nie dotyczy
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
2

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
1
Liczba 2-3 osobowych
2
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Punkt laktacyjny dostępny jest całodobowo

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog pracuje na etacie w SPZOZ w Parczewie, dostępny jest na wezwanie.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny odbywają się w każdy dzień tygodnia od 8:00 do 20:00

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n. med Jerzy Czarnacki
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Barbara Doroszuk
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
-
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
-

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
197
Odsetek cesarskich cięć
50%
Odsetek nacięć krocza
68%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Nie
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
-

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
ISO 14001 ISO 45001