Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy - zdjęcie profilowe
Adres:
Traugutta 7

Miasto:
Słupca

Województwo:
wielkopolskie
Kontakt:
http://www.szpital.slupca.pl centrala: 63 275 23 biuro@szpital.slupca.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-01-27 11:09:43
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym adres e.mail: bsamsonowska@szpital.slupca.pl tel. 608 109 735
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C)

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
2
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
0
Liczba 2-3 osobowych
7
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Położne i pielęgniarki pracujące na oddziałach położniczym i noworodkowym odbyły kurs" Doradztwo laktacyjne dla pielęgniarek i położnych" i służą położnicom swoją wiedzą.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Dostępność psychologa o każdej porze "na telefon".

Godziny odwiedziny
Odwiedziny w salach chorych odbywają się w godzinach od 14 do 18. Pozostałe godziny po uzgodnieniu z personelem.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
lek. Piotr Rynio
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Barbara Samsonowska położna
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
lek. Hanna Grabarska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Katarzyna Broniszewska pielęgniarka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
513
Odsetek cesarskich cięć
54%
Odsetek nacięć krocza
22%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie dotyczy

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Maria Grochola

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 Pozytywna ocena w ogólnopolskiej kontroli jakości badań z chemii klinicznej oraz ogólnopolskiej kontroli badań mikrobiologicznych Polmicro.